“60-Кабутар” Етим болажонларга Байрам тадбири - Хайрия Йўналиши
Манзили :
Боғланиш учун :
Хайрия йўналиши мақсади :

Тўпланган маблағ : 33 282 214.00 сўм


Ушбу Хайрия йўналиши учун тўлов қуйида келтирилган электрон тўлов тизимларининг “Вақф Хайрия йўналиши” бўлими орқали амалга ошириш мумкин

8 Ноябрь